APAKAH HETERONORMATIVITI? - TRANSGENDER-KESIHATAN

Apakah Heteronormativiti?Pilihan Editor
Mengatasi Paranoia dan Khayalan dalam Penyakit Alzheimer
Mengatasi Paranoia dan Khayalan dalam Penyakit Alzheimer
Heteronormativiti, berdasarkan ramalan binari jantina, adalah kepercayaan bahawa heteroseksualitas adalah orientasi seksual lalai.